06 235 77 533

Trajecten

“Loslaten is niets anders dan stoppen met vasthouden.”

Traject begint met intakegesprek. Dit is een moment om kennis te maken, te kijken of er een klik is en om te onderzoeken of het aanbod van behandelingen past bij de hulpvraag. Vervolgens worden er twee kennismakingsafspraken gepland en na deze afspraken word er een werkplan afspraak gemaakt. In het werkplan staan de doelen en de manier waarop we aan het werk zullen gaan. Vervolgens zal er op geplande momenten een evaluatie plaats vinden om de doelen bij te stellen of bij voldoende resultaat het traject af te sluiten.

Kosten:  voor werken op locatie worden reiskosten en mogelijk ook locatiekosten in rekening gebracht. De kosten kunnen, afhankelijk van de verzekering, voor een deel vergoed worden door de verzekering. Daarnaast kunnen de kosten, indien goed gekeurd door het wijkteam, vergoed worden vanuit het PGB.

Traumatherapie: PTSS, langdurig trauma en acuut trauma
 • Stabiliseren van het trauma (lichaam)
 • Psycho educatie hoe het lichaam omgaat met het trauma omgaat
 • Herkennen van eigen spanning en/of leren hoe deze te reguleren en het verwerken van het trauma
 • Het integreren van het nieuwe besef
PMT trajecten gericht op:
 • Leren (fysiek en emotioneel) voelen
 • Spanning reguleren
 • Emotieregulatie
 • Omgaan met boosheid
 • Omgaan met angst
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Versterken van zelfbeeld
 • Ontwikkeling van identiteit en/of inzicht in communicatiepatronen in de relatie en of gezin
 • Motorische ontwikkeling
Coachingstrajecten gericht op:
 • Gezinscoaching betreft interactie patronen, helpende en storende interventies
 • Jongerencoaching betreft identiteit, motivatie, interactie met omgeving, somberheid en omgaan met spanning
 • Coaching met besef van autisme, ADHD, ADD, depressie, burnout, over en ondergewicht
 • Teamcoaching betreft samenwerken in bedrijven en inzicht in communicatiepatronen
 • Loopbaancoaching met behulp van MBTI
Sport- coachingstrajecten gericht op:
 • Leren omgaan met wedstrijdspanning
 • Bewust worden van eigen talenten
 • Grenzen aanvoelen en aangeven, focus en waarneming